۱۳۹۱ اسفند ۵, شنبه


مسئله اینه که با دیدن آرگو با اون شیش تا همذات‌پنداری کردم. زیاد.