۱۳۹۱ آبان ۱۹, جمعه


ما قرار گذاشتیم یه بار با هم بریم گی کلاب که یکشنبه ها به روی عموم باز میشه بعد من چشام گرد شه هی لبمو گاز بگیرم هی بگم ای وای خاک به سرم بعد دستمو بگیرم جلو دهنم و همونجوری که اون بای‌هاشون میگن توئم بیا سرمون رو تند‌‌تند به چپ و راست تکون بدیم و بگیم نه نه مرسی راحتیم همینجا و گل از گلمون شکفته شه و ریز ریز بخندیم.