۱۳۹۱ آبان ۲۴, چهارشنبه


کارهایی که باید قبل از مردن انجام بدم:
۱- یک فانوس دریایی خریداری شود و روی پشت بوم خونه کاشته شود و هر روز آب و نور کافی بخورد تا خوب قد بکشد.