۱۳۹۱ مهر ۲۷, پنجشنبه


شمایی که می‌تونی از اون روی سگت به خوبی بهره ببری و مثل من به لرزش و تنگی نفس دچار نمی‌شی؛ بی زحمت در مقابل زبون نفهم ها کضم قیض نکن و در اون صندوق رو باز کن و روی سگت رو تنت کن و کلیدش رو هم قورت بده.