۱۳۹۱ شهریور ۲۴, جمعه


به نظرم ممکنه دخترا بوی غذایی که داره ته میگیره تو فاصله سه متری ازشون رو حس نکنن اما به خوبی بوی لاس زدن و کرم ریختن و هرزگی همجنس خودشون رو می‌فهمن. هر چند گاهی دیده شده که همه رو از دم لاسر و هرزه میبینن و با شات گان خدمت هر بدبختی که جلوی دیدشون رو گرفته باشه، می‌رسن. در ادامه این حس بویایی هیچ موجود زنده ای به غیر از من هم نمی‌تونه بعد از صدبار فارغ شدن و چند قلو زاییدن از یک احساس باز هم بو بکشه و ببینه فلان دختره/زن شوهر دار داره قاشق قاشق شکر تناول می‌کنه. مشکل اینه که نه در واقعیت توانایی اینو دارم که برم تو روی آدمه بگم زنیکه جمع کن خودت رو نه حتی توی خیالم. بهش که فکر می‌کنم خودم رو میبینم که نفسمو حبس کردم و کم کم دارم بنفش میشم و دندان ها و فکم به زودی از شدت فشار دادن روی هم پودر میشن میریزن ته حلقم.