۱۳۹۱ خرداد ۲۷, شنبه


اهلی شدن پیش کش. مسئول گلت هم نباش. مسئول خودت باش، گلخونه هم راه ننداز.