۱۳۹۱ فروردین ۱۰, پنجشنبه

اونجا که همه نگاش می کنن با استرس. اونجا که داره سعی می کنه وایسه. اونجا که میرسه به دیوار نقاشی شده آسمون، اونجا که نا امید میشه.
کف دستشو که میذارهه رو دیوار دستام یخ می کنه.
گریه م میگیره تقریبا های های های های.

پی اس:
دهم فروردین نود و یک و ده روز مانده به بیست فروردین؛ پایان بیست و هفت سالگی است یا اول بیست و هفت سالگی؟
آیا همه وقتی نزدیک تولدشون میشه انقدر خل می شن یا من دنبال بهونه م که رو این کارام سرپوش بذارم؟

اینجا