۱۳۹۰ اسفند ۲۸, یکشنبه


بهار که نزدیک باشد حس و حال خوب هم نزدیک است. مثلا خواب میبینی که سرت را گذاشتی روی شکم فرد مورد نظر و خوابیدی. خیلی هم خوب و احمقانه سرت با شکم گردش همراه می شود و با نفس کشیدنش هی بالا می رود  و پایین می آید و دوباره بالا می رود و باز پایین می آید.