۱۳۹۰ اسفند ۲۴, چهارشنبه

بعضی کارها خیلی راحت است خیلی؛ مثل آب خوردن. مثل آب خوردنی که قلمبه میجهد توی گلو و  یکهو ایی خفه می کند.