۱۳۹۰ اسفند ۱۱, پنجشنبه


دلت که بشود رخت شور خانه، میوفتی کف آشپزخانه عین ماهی از تنگ بیرون افتاده و تک و تنها کرکی و خشک می شی و می میری.