۱۳۹۰ شهریور ۹, چهارشنبه

لاجونم. مثل اژدهای خال داری که دمش گیر کرد لای در تاکسی؛ کنده شد و همه مخازن آتش زاش ریخت کف زمین؛ یک جایی بین تجریش و باغ فردوس.