۱۳۹۰ مرداد ۱۶, یکشنبه

برای قضاوت آدم ها باید به پی نوشت های زندگیشان رجوع کنید. اگر پی نوشتی دیده نشد مطمئن باشید او از توضیح دادن بیزار است و از بیحوصلگی رنج میبرد. در عوض گوشه ناخن هایش را میجود. لبش را ریز ریز گاز میگیرد و رخت های توی دلشان را چنگ میزند.