۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۳, سه‌شنبه


دیشب یه آقای پلیس راهنمایی رانندگی با سوتش آهنگ میزد. انقد خوب بود که من هدفونمو دراوردم از تو گوشم و ضعف کردم. بعد دیدم داره با بچه ای که تو بغل مامانشه و اون ور خط عابر وایسادن تیک میزنه. عاشق پلیسه شدم؛ مثلث عشقی.