۱۳۹۰ اردیبهشت ۷, چهارشنبه

شنیده اید که میگویند خوشحال شدم دیدمت یا باهات حرف زدم یا پیدات کردم در این دنیای مجازی؟ واقعیتش این است که کمتر پیش می آید که در این موارد من خوشحال شوم. چند وقت پیش خواستم بگویم خوشحال شدم دیدمت، گفتم خوشگل شدم و غش کردم از خنده. من می خندم به سوتی هایم، به زمین خوردنم و حتی به گریه کردنم. کسی نفهمید که به جای خوشحال شدن، خوشگل شدم و من هم هیچ نگفتم. ترجیح دادم احمقی خندان باشم تا خوشحالی که خوشگل شده است. خوشگل شدن بد است اینکه بگویند خوشگل شدی مثل این است که قبلا نفرت انگیز بودی و الان توانایی چنگ بر دل زدن داری. یکبار دیگر هم در مراسم ختم پدر یکی از دوستانم خوشحال شدم و در واقع از دیدنش بعد از سالیان سال، خوشحال شده بودم و نباید میگفتم. بله من در بطن بیشتر ملاقات ها خوشحال نمیشوم خوشگل میشوم.