۱۳۸۸ آذر ۲۷, جمعهوقت هایی که اسمم با  ه دو چشم تمووم میشه اوقات شادمانیه،معمولا اسمم با ه دو چشم تموم میشه.هر از گاهی می رم و  چهارزانو  تو یکی از چشم ها میشینم و بالا و پایین می رم.تعادل خوب چیزیه.