۱۳۸۸ آذر ۲۲, یکشنبه


یه وزنه سنگین و زمخت رو آویزون میکنم به فکم تا طرف مقابل فکر کنه واقعا از شنیدن اون موضوع تعجب کردم.تقصیر اون یا من نیست.تقصیر همه آدم هاس.شایدم تقصیر همه زن ها.شایدم تقصیر اینکه هیچ مردی عمو مردک نیست و به جاش زن ها،خاله زنک !