۱۳۹۰ خرداد ۲۶, پنجشنبه

آن هنگام که ژوزف نیسفور نی ئپس اولین عکس جهان را ثبت میکرد از روح حساس دخترانه الهام گرفته بود. روح حساس چیزی شبیه کاغد عکاسی است که اگر یکهو و بی هوا نور ببیند سیاه میشود و میسوزد. نوردهی اش کار هر کس نیست و گاو نر اگر نخواهد، مرد کهن لازم دارد.
شب که میرسد، از پناهگاهش بیرون می آید. لباس خواب و دمپایی نرم رو فرشی دارد که روی زمین لخ لخ نمیکشد. لباس خوابش تور توری نیست و نمی داند جنسی بودن ینی چه. پیژامه طوسی با خال های ریز و درشت صورتی و بنفش گشادش را که پا میکشد خوابش میگیرد. آستین های لباسش- که آن هم خاکستری است با خال های ریز و درشت صورتی و بنفش-  را مثل کاکرو ی فوتبالیست ها میدهد بالا و میرود پشت پنجره می ایستد و منتظر می ماند که مهتاب تبدیلش کند به گرگ قصه.